Spam Poison
Community

20 Years

Feeding spammers
since 2003

Vietnamese

 

Chống lại tin tặc

Chống lại tin tặc

Robots mạng (còn gọi là wanderers, spiders, crawlers, or bots) là chương trình chạy trên nền web để tìm kiếm các kết nối. Khi một máy này ghé thăm trang web, diễn đàn, nhật ký của bạn, chúng sẽ tìm ra mọi kết nối có chứa địa chỉ email.

 
Bây giờ bạn có thể chống lại những bộ máy này!

Việc duy nhất bạn cần làm là kết nối đến trang web này, khi đó khi máy tin tặc quét qua trang wbe của bạn, chúng sẽ bị chuyển đến trang này. Để

 
Chữ : Chống tin tặc! Bấm vào đây!

<a href="http://vietnamese-1670070595.spampoison.com">Chống tin tặc! Bấm vào đây!</a>

 
Ghi chú nhật ký :

<a href="http://vietnamese-1670070595.spampoison.com"><img src= "http://pics8.inxhost.com/images/sticker.gif" border="0" width="80" height="15"/></a>

 

Kết nối này sẽ chuyển email mà các chương trình có được vào trang này. Khi đó chúng sẽ không thể gửi thư rác cho bạn, và không có một giá trị nào.


Cảm ơn Nguyễn Mạnh Linh đã giúp chúng tôi viết trang này bằng Tiếng Việt. Hãy ghé thăm trang web tại dichthuat.com.vn/manhlinh

 

 

 
Monitoring by
PRTG Network Monitor